Witaj!

Na stronie www.anwoja.pl dostępne są materiały dotyczące historii nauk geologicznych
i górniczych, a w tym biografie
specjalistów pracujących na ziemiach polskich.

Andrzej J. WÓJCIK

Uwaga: opracowanie stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 93) oraz ochronie na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211).