Carta Geologica katalog map geologicznych Królestwa Polskiego wydanych w latach 1815-1915

 Cieszkowski postać Józefa Cieszkowskiego

 Nauki o Ziemi zarys historii nauk geologicznych

 Zachodni Okręg Górniczy dzieje okręgu przemysłowego i działalność specjalistów w zakresie górnictwa